درگاه پیام کوتاه پیامک ریحانه

درگاه پیام کوتاه امکان ارسال و دریافت پیامک از طریق نرم افزارهای شخصی ، وب سایت ها و پرتال ها را فراهم می کند. ارسال پيام هاي خودکار، اعلام رويدادها، ارسال اخطارهای امنیتی، احراز هويت ، مديريت نرم افزار و به روز رسانی وب سایت توسط پيامک، کاربردهایی هستند که با اتصال به درگاه پیام کوتاه پیام کوتاه بدست می آیند. درگاه پیام کوتاه به برنامه نويسانی که مایل به ارسال و دریافت پیامک از نرم افزار خود هستند همچنین مدیران وب سایت هایی که افزونه ارسال پیامک برای پرتال یا فروشگاه آن ها منتشر شده است واگذار می شود.
براي استفاده از درگاه پيام کوتاه پیامک ریحانه به يک حساب کاربري و يک شماره مجازي اختصاصي نياز است که هزينه هاي آن به شرح زير است:

هزینه سالیانه اتصال به درگاه پیام کوتاه           300,000 ریال

ردیف

نوع شماره

بهای شماره

1

(چهارده رقمي (به عنوان مثال 30002223151617

150,000 ريال

2

(دوازده رقمي (به عنوان مثال 300022231516

850,000 ريال

3

(ده رقمي (به عنوان مثال 3000222315

950,000 ريال

6

(نه رقمي (به عنوان مثال 300022231

1,500,000 ريال به بالا

9

(هشت رقمي (به عنوان مثال 30002223

10,000,000 ريال به بالا
تعرفه ارسال پیامک:
در این سرویس امکان تعرفه به صورت شناور و بر اساس مبلغ آخرین خرید تعیین می شود.(اطلاعات بیشتر و تعرفه ها)

مستندات فنی:
تبادل اطلاعات از طريق درگاه پيام کوتاه پیامک ریحانه از الگوي خاصي پيروي مي کند و برنامه نويس مي بايست اين الگوها را در نرم افزار خود به کار گيرد. اطلاعات جامع پيرامون نحوه ارسال و دريافت اطلاعات از طريق درگاه پيام کوتاه پیامک ریحانه در فايل زير آمده است:
راهنمای ارسال پیام کوتاه به وسیله وب سرویس
راهنمای سفارش برگشت به خانه